Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για το Anima

Τα πιο συχνά προβλήματα αφορούν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου , αν και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται δυσκολίες και στην κατανόηση της φυσικής και των μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και στην εφαρμογή γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών καθώς και στρατηγικών μελέτης με αποτέλεσμα το αυξημένο άγχος και μειωμένη σχολική επίδοση.

Η ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική έχει πολλαπλά οφέλη για το παιδί: 

 • έρχεται σε επαφή με τις έννοιες της φυσικής , των μαθηματικών, της μηχανικής και της τεχνολογίας
 • καλλιεργεί την υπολογιστική σκέψη
 • αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα
 • καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικότητα)
 • αξιοποιεί δημιουργικά και με παιγνιώδη τρόπο την ψηφιακή τεχνολογία
 • μαθαίνει βιωματικά υλοποιώντας πρότζεκτ που συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου

Η γιόγκα είναι μια ολιστική μορφή άσκησης που διαφοροποιείται από άλλες μορφές άσκησης επειδή:

 • επιδρά σε όλα τα συστήματα του παιδιού: (σώμα-νου-πνεύμα)
 • διενεργείται σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • λαμβάνει υπόψιν της τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού
 • λειτουργεί αυτογνωσιακά
 • τονώνει την αυτοεκτίμηση κάθε παιδιού
 • προτείνει τρόπους διαχείρισης του στρες
 • εκπαιδεύει στην άνευ όρων αποδοχή και σεβασμού της ελεύθερης έκφρασης κάθε παιδιού