Εκπαιδευτική ρομποτική

Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική;

Αποτελεί ένα διεπιστημονικό μαθησιακό περιβάλλον – άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM – που βασίζεται στη χρήση ρομποτικών κατασκευών με τουβλάκια Lego και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες και αισθητήρες, οι οποίες αποτελούν βάση για την ανάπτυξη και ενίσχυση μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
robotics_1

Γιατί να επιλέξει το παιδί μου την εκπαιδευτική ρομποτική;

Γιατί σε ένα εργαστήριο ρομποτικής συμβαίνουν τα εξής:
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.