Δημιουργική Έκφραση & Ενδυνάμωση Εφήβων

Δημιουργική Έκφραση & Ενδυνάμωση Εφήβων

Η εφηβεία είναι μία αναπτυξιακή περίοδος την οποία ο έφηβος βιώνει ως μεταβατική από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Είναι μια φάση βιολογικών , συναισθηματικών, ψυχολογικών και υπαρξιακών αλλαγών, τις οποίες συνήθως βιώνουν με έντονα συναισθήματα και στρες . Βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με διλήμματα και αποφάσεις που καλείται να πάρει, συγκρουσιακές σχέσεις . Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο έφηβος προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του και να βρει μία θέση σ΄ αυτόν. Γι αυτό και ο έφηβος χρειάζεται εφόδια και υποστήριξη.

Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ποιότητες που κινητοποιεί τον έφηβο να βρει νόημα στη ζωή του, να αισθανθεί επαρκής και ικανός να λάβει αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του, να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με το περιβάλλον του, να αποκτήσει συναισθηματική ευεξία, να εκφραστεί με ασφάλεια και ελευθερία!
Στο Anima μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την εσωτερική μας δύναμη, να την ανασύρουμε , να της επιτρέψουμε να ανθίσει.

Μαζί εργαζόμαστε με συνθετική μέθοδο χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την ενεργητική ακρόαση, εικαστικές τέχνες, mindfulness, δημιουργική γραφή και άλλες βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την ανάδυση των επιθυμιών και τον αναστοχασμό πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τα παιδιά.

οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν ατομικά, ομαδικά και online

Picture1
mandala

Writing and Thinking About Theraphy

Speech therapy may be needed for Speech Disorders that develop in childhood or Speech Impairments in adults caused by an injury or illness, such as Stroke or Brain Injury.  These are problems with making sounds in syllables, or saying words incorrectly to the point that listeners.

Receptive Disorders are problems with understanding or processing language problems with putting words together, having a limited vocabulary, or being unable to use language.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.