Οι Υπηρεσίες μας

Μαθησιακές Δυσκολίες- Μαθησιακή Υποστήριξη

Με τον όρο “μαθησιακές δυσκολίες” εννοούμε το σύνολο των δυσκολιών εκείνων που αντιμετωπίζει το άτομο κατά την διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, της μάθησης.

Πληροφορίες
Εκπαιδευτική ρομποτική

Αποτελεί ένα διεπιστημονικό μαθησιακό περιβάλλον – άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM – που βασίζεται στη χρήση ρομποτικών κατασκευών με τουβλάκια Lego και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες και αισθητήρες, οι οποίες αποτελούν βάση για την ανάπτυξη και ενίσχυση μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους

Πληροφορίες
Anima Yoga Fun

Μία πρακτική χιλιάδων ετών προσαρμοσμένη στο αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής ηλικίας προσφέρεται στο κέντρο Anima με στόχο την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού.

Πληροφορίες
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Ariston Test

Πως διαμορφώνονται τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος; Στο Anima προσφέρεται η δυνατότητα διερεύνησης αυτών των κριτηρίων μέσα από μια συστοιχία test .

Πληροφορίες
Δημιουργική Έκφραση & Ενδυνάμωση Εφήβων

Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ποιότητες που κινητοποιεί τον έφηβο να βρει νόημα στη ζωή του, να αισθανθεί επαρκής και ικανός να λάβει αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του, να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με το περιβάλλον του, να αποκτήσει συναισθηματική ευεξία, να εκφραστεί με ασφάλεια και ελευθερία!
Στο Anima μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την εσωτερική μας δύναμη, να την ανασύρουμε , να της επιτρέψουμε να ανθίσει.

Πληροφορίες