Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Ariston Test

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού- Ariston Test

“Διάλεξε το επάγγελμα που αγαπάς και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια ημέρα”

Κομφούκιος

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα κάθε έφηβο και την οικογένειά του. Διαχρονικά είναι επιφορτισμένο με διάφορες πεποιθήσεις που φέρνουν τα παιδιά σε αμηχανία ή σύγχυση καθώς αισθάνονται έντονα το βάρος της ευθύνης που έχουν να επιλέξουν επάγγελμα. Ποιο επάγγελμα όμως; Πως διαμορφώνονται τα κριτήρια επιλογής του; Στο Anima προσφέρεται η δυνατότητα διερεύνησης αυτών των κριτηρίων μέσα από μια συστοιχία test .

choose-the-right-direction
327

Γιατί να κάνεις το Ariston test?

Το Ariston Candidates απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

⃰⃰ Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.